Dorpslijst Puiflijk / Druten-Zuid

 

Nieuws:

Mustafa Enkür nieuwe fractievoorzitter .pdf

 

Burgerleden

Als burgerleden voor onze partij zullen fungeren:

  1. Selma Teunissen (selma@office-ict.nl )
  2. Ronald Thoonen (r.thoonen@thoonen.eu )

Partijsecretaris blijft Will van Sommeren (willvsommeren@live.nl )

 

Hoofdlijnen voor het gemeentelijk beleid 2014-2018:

Hoofdlijnen beleid 2014-2018 3-4-2014.pdf

 

Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid heeft met de verkiezingen van 18 maart 2014 3 zetels behaald; 1 meer dan in de vorige raadsperiode.

We bedanken de kiezers voor het uitgesproken vertrouwen en gaan voor u aan de slag! 

Zie hieronder de gehele uitslag in de gemeente Druten:

 

 

 

 

Beste inwoner(s),

Gemeente Druten is volop in beweging en ontwikkeling. Op Tichellande, het Tabaksveld, het Bull-terrein en in Druten-West worden woningen gerealiseerd. Het centrum van Druten wordt opnieuw ingericht en in Druten-Zuid is het startschot gegeven voor de bouw van een multifunctioneel centrum. Daarnaast komen er ook grote uitdagingen op de gemeente af. Het kabinet bezuinigt op gemeentegelden en er komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen zoals de uitvoering van de AWBZ en de jeugdzorg.

Dorpslijst Puiflijk / Druten-zuid neemt deze verantwoordelijkheden op zich in deze moeilijke maar kansrijke tijd. Dit doen wij niet alleen. We gaan samen aan de slag! Samen met de dorpslijsten, andere politieke partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners gaan wij ons inzetten om de leefbaarheid van Druten te behouden en te verbeteren. Als dorpslijst willen wij een gemeente waarin het bestuur dagelijks zichtbaar is, de deur voor inwoners openstaat en waar inwoners, ondernemers en verenigingen actief betrokken zijn bij alles wat in de gemeente gebeurt. Vanuit die gedachte is het verkiezingsprogramma opgezet. Ik ben er trots op dat wij ons met 37 betrokken en enthousiaste achterbanleden in mogen zetten om de belangen van Puiflijk, Druten-Zuid en Druten te behartigen.

Sjef van Elk, lijsttrekker

 

 

 

Onze speerpunten

1. Stimuleren van initiatieven vanuit de gemeenschap voor het verbeteren en verfraaien van de woonomgeving

2. Samenwerken in de regio als het voordelen oplevert. Gemeentelijke herindeling is bespreekbaar, wanneer de voordelen groter zijn dan bij regionale samenwerking;

3. Vergroten van de veiligheid door het inzetten van buurtpreventieteams en wijkagenten;

4. Aansluiten van de gemeente Druten inclusief het buitengebied op het glasvezelnetwerk;

5. Bouwen van levensloopbestendige huur- en koopwoningen naar behoefte;

6. Inrichten van zorgsteunpunten voor senioren, zodat zij in hun eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen;

7. Meewerken aan plaatsing van zonnepanelen bij particulieren, scholen, sportkantines, dorpshuizen en andere openbare gebouwen;

8. Herschikken van sportcomplex De Gelenberg met als doel om het zwembad te privatiseren en realisering van een nieuwe sporthal;

9. Scheiden van huishoudelijk (rest)afval verbeteren;

10. Plaatsen van speciale afvalbakken waarin hondenbezitters de hondenpoep kunnen deponeren;

11. Opknappen en hondenvrij maken van speelterreinen;

12. Stimuleren van bijstandsgerechtigden om ze te laten participeren in de maatschappij;

13. Starten met de opknap van De Doorkijk, het bouwen van een nieuwe Kleurencirkel en sportzaal. Dit jaar beginnen met het maken van plannen voor de omgeving;

14. Starten met het opknappen van de Kattenburg en het Ambtshuisterrein;

15. Bevorderen van de werkgelegenheid door meer energie te steken in de verkoop van de gronden op Westerhout-Zuid;

16. Zorgen voor veilige (school)fiets- en wandelroutes. Dit betekent onder andere dat er een goede ontsluiting komt voor het Tabaksveld in Puiflijk en de Albert Heijn supermarkt op de Scharenburg.